Πέργκολες

Με δοκάρι Με τάβλα Με καφασωτό Με πολυκαρμπονικό Με καλάμι Κρήτης Με πανί Μας εμπιστεύονται jQuery(document).ready(function ($) { if( typeof jQuery('.ult-carousel-284142682667f227f9f54a').slick == "function"){ $('.ult-carousel-284142682667f227f9f54a').slick({dots: false,autoplay: true,autoplaySpeed: 2000,speed: 300,infinite: true,arrows: true,nextArrow: '',prevArrow: '',slidesToScroll:1,slidesToShow:5,swipe: true,draggable: true,touchMove: true,pauseOnHover: false,responsive: [ { breakpoint: 1025, settings: { slidesToShow: 5, slidesToScroll: 1, } }, { breakpoint: 769, settings: { slidesToShow: 3,…