Σύνθετη επικολλητή ξυλεία

Σύνθετη επικολλητή ξυλεία Η σύνθετη επικολλητή ξυλεία αποτελείται από τμήματα ξύλου κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή κόλλα υπό μεγάλη πίεση. Πριν την επικόλληση γίνεται αφαίρεση των αδύνατων σημείων του ξύλου (όπως ρόζοι), και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την βελτιωμένη μηχανική αντοχή και μεγαλύτερη διάρκεια διότι υπάρχει δυνατότητα καλύτερου εμποτισμού. Μέσω της αφαίρεσης των αδύνατων σημείων…